21.3.13

έχει δύναμη η φτώχεια ....

σε ξεγυμνώνει, πρώτα απ'όλα στα δικά σου μάτια,
σου στερεί όλα όσα πρόσθεταν αξία στο πρεστίζ σου,
σε αφήνει άπορο, να απορείς,
για όλα, για σένα.

Κι άμα η φτώχεια είναι επιλογή,
ευτυχισμένος θα 'σαι.
Άμα οι συγκυρίες την προκάλεσαν,
αλί στους βιαστές
και είθε ο νόστος
να νικήσει μέσα σου
και να σε βγάλει διάφανο
σαν τη σταγόνα που φωτοβολεί
στο άγγιγμα του Ήλιου.
Ὑπὲρ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος, ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν,
 καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών.
    Πολὺς ὁ πόθος τοῖς ἀνδράσι τῆς πόλεως, πολὺς ὁ
ἔρως τῆς ἐπανόδου. Ἕως μὲν γὰρ εἶχον τὰ ἀγαθὰ ἐν
χερσὶν, ἀκκιζόμενοι καὶ ὑβρίζοντες διετέλουν· ἐπειδὴ
δὲ ἐξεβλήθησαν αὐτῶν, τότε λοιπὸν ἐν ἐπιθυμίᾳ κα-
τέστησαν. Διὰ γὰρ τοῦτο αὐτοὺς καὶ ἐξέβαλεν, ἵνα
αὐτοὺς εἰς πόθον ἀναγάγῃ μείζονα. Καὶ τοῦτο πολ-
λαχοῦ ποιεῖν ὁ Θεὸς εἴωθεν. Ὅταν γὰρ ἐντρυφῶντες
αὐτοῦ τοῖς ἀγαθοῖς μὴ αἰσθανώμεθα, ἐν ἐρημίᾳ αὐτῶν
ἡμᾶς καθίστησιν, ὥστε τῇ στερήσει σωφρονισθέντας
ζητῆσαι πάλιν τὴν ἀπόλαυσιν.

(PG 55.405)

13.3.13

8.3.13

Φυγή, έμμονη ιδέα
-΄αραγε γιατί; δεν ξέρεις
πως όπου και να πας
ο κόσμος είναι πιο μικρός από το νου;

Όσο κι αν φεύγεις, θα γυρνάς ξανά.
Σε σένα.

«Ἔρχου εἰς ἑαυτόν»
Την πρώτη μέρα ξύπνησα χωρίς φωνή στο στόμα μου
Τη δεύτερη ξαγρύπνησα και φίλησα το χώμα μου
Την τρίτη το κατάλαβα πως νέρωσε το αίμα μου
Την τέταρτη μετάλαβα και πέταξα το στέμμα μου

Κι έτσι γεννήθηκε το πρώτο ψέμμα μου

10.3.13

δίχως όρια

Ηρώ - όλα τα ΝΑΙ του κόσμου


Βρες μου στο μαύρο κάθε χρώμα
και στο σκοτάδι γίνε σώμα
δωσ' μου το χάδι το χαμένο
κι ας είναι απαγορευμένο
Όλα τα «ΝΑΙ» θέλω του κόσμου
θέλω πολλά, το ξέρω φως μου

Τα όνειρα όρια δεν δέχονται
πες μου «Ναι» και όχι «Μη»
Στα όνειρα οι άνθρωποι έρχονται
δεν προτιμούν τη φυγή
Τα όνειρα όρια δεν δέχονται
να μη μου βάλεις ποτέ
Όλα, ειπωμένα και ανείπωτα,
όλα να είναι Ναι...

Μη με φοβάσαι, μη με λυπάσαι
Να μ' αγαπάς και να με θυμάσαι
Μην κουραστείς να μ' έχεις έγνοια
Ν' ανησυχείς θέλω για 'μενα
Όλα τα «ΝΑΙ» θέλω του κόσμου
θέλω πολλά, το ξέρω φως μου

Πες μου «Εγώ είμαι εδώ για 'σενα,
κανείς και τίποτα δεν θα σε βλάψει»
Πες μου «Εγώ είμαι εδώ για 'σενα»
Και ψέμα να 'ναι, ο φόβος θα πάψει.

8.3.13

κι έπειτα λες πως δεν...

την ώρα που μονολογούσες
πως αν δεν έπεφτα δε θα μ΄ έβρισκες,
ένιωθα δυο φτερά
να με σκεπάζουν:
τα δικά σου