4.6.12

μία μικρή λεπτομέρεια...

... είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι...


Δεν υπάρχουν σχόλια: