5.1.11

ένας φτάνει…

«Κι αν είναι πλήθος τ' άσχημα
κι αν είναι τ' άδεια αφέντες
φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή
φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω
να δώσει νόημα στων πολλών την ύπαρξη ένας φτάνει…» 

Κ. Παλαμάς 

Αντιγραφή από Λογισμοί Αλάλητοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: